Συμβούλια Υπουργών Περιβάλοντος Ε.Ε. στα οποία συμμετείχε ο Σταύρος Καλογιάννης απο τον Ιούνιο 2004 μέχρι τον Ιούνιο 2009

Σύνοδος Αρχεια Hμερομηνια Συνοδουφθίνουσα ταξινόμηση
2593 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε. Προεδρία Ιρλανδίας, Λουξεμβούργο 28-06-2004
2610 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε. Προεδρία Κάτω Χωρών, Λουξεμβούργο 14-10-2004
2632 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε. Προεδρία Κάτω Χωρών, Βρυξέλλες 20-12-2004
2647 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε. Προεδρία Λουξεμβούργου, Βρυξέλλες 10-03-2005
2670 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε. Προεδρία Λουξεμβούργου, Λουξεμβούργο 24-06-2005
2684 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε. Προεδρία Ηνωμένου Βασιλείου, Λουξεμβούργο 17-10-2005
2697 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Ηνωμένου Βασιλείου, Βρυξέλλες 02-12-2005
2713 713η Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Αυστρίας, Βρυξέλλες 09-03-2006
2740 2740η Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Αυστρίας, Λουξεμβούργο 27 06 2006 27-06-2006
2757 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Φινλανδίας, Λουξεμβούργο 23-10-2006
2785 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Γερμανίας, Βρυξέλλες 20-02-2007
2812 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Γερμανίας, Λουξεμβούργο 28-06-2007
2826 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Πορτογαλίας, Λουξεμβούργο 30-10-2007
2842 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Πορτογαλίας, Βρυξέλλες 20-12-2007
2856 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Σλοβενίας, Βρυξέλλες 03-03-2008
2874 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Σλοβενίας, Λουξεμβούργο 05-06-2008
2898 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Γαλλίας, Λουξεμβούργο 20-10-2008
2912 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Γαλλίας, Βρυξέλλες 04-12-2008
2928 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Τσεχικής Δημοκρατίας, Βρυξέλλες 02-03-2009
2953 Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος Ε.Ε., Προεδρία Τσεχικής Δημοκρατίας, Λουξεμβούργο 25-06-2009