Ομιλίες

Εισήγηση του Σταύρου Ελ. Καλογιάννη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής κατά την παρουσίαση της Έκθεσης του ΕΚΠΑΑ «Ελλάδα: Η κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008»

Κατηγορίες Νέων: 
Ημερομηνία: 
15-12-2009
Στη χώρα μας υπάρχει γενικά μια έλλειψη έγκυρων Εκθέσεων για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Υπό την έννοια αυτή, η Έκθεση που έχουμε στα χέρια μας με τίτλο «Ελλάδα: Η κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008» αποτελεί ένα θετικό στοιχείο.

Εισήγηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη Στη συζήτηση για τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης

Κατηγορίες Νέων: 
Ημερομηνία: 
18-10-2009

 Αγαπητοί συνάδελφοι,Θα ήθελα να αναφερθώ αρχικώς στο σημαντικό έργο που έγινε στο ΥΠΕΧΩΔΕ την προηγούμενη πενταετία όσον αφορά το περιβάλλον, διότι ακούσαμε πάρα πολλές ανακρίβειες στην αίθουσα.Το 2004 βρήκαμε αποσπασματικές μόνον ρυθμίσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας.Δεν υπήρχε δηλαδή συγκροτημένη περιβαλλοντική πολιτική.Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα μπήκε στον 21ο αιώνα χωρίς Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, χωρίς Κτηματολόγιο, με τρεις χιλιάδες χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, με σημαντικότατες ελλείψεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις υποδομές.Εμείς ενσωματώσαμε την

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομιλίες