Ομιλίες

Εισήγηση για Ερώτηση περί Αναπτυξιακού Νόμου

Κατηγορίες Νέων: 
Ημερομηνία: 
29-06-2010
Η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας είναι σήμερα πολύ δύσκολη και επιδεινώνεται από την αντιαναπτυξιακή και μονοσήμαντη πολιτική των εισπρακτικών μέτρων που ακολουθεί η Κυβέρνηση.
Η οικονομική κρίση δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αναθέρμανση της οικονομίας, την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, την τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της απασχόλησης.

Εισήγηση για Ερώτηση περί Αναπτυξιακού Νόμου

Κατηγορίες Νέων: 
Ημερομηνία: 
29-06-2010

 

Η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας είναι σήμερα πολύ δύσκολη και επιδεινώνεται από την αντιαναπτυξιακή και μονοσήμαντη πολιτική των εισπρακτικών μέτρων που ακολουθεί η Κυβέρνηση.
Η οικονομική κρίση δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αναθέρμανση της οικονομίας, την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, την τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της απασχόλησης.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομιλίες