Ομιλία του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρου Ελ. Καλογιάννη, στο 8ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με θέμα «Ρύθμιση προς ένα έξυπνο ψηφιακό οικοσύστημα»

Στην κατηγορία: 
16-05-2013

Κύριε Πρόεδρε της ΕΕΤΤ, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.

Κυρίες και κύριοι,

Το συνέδριο γίνεται σε μια ιστορική καμπή για την χώρα μας, καθώς συμπίπτει με την κινητοποίηση όλων μας για την προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και με το αμέριστο ενδιαφέρον των ξένων εταιρειών του κλάδου για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Έτσι η τιμή για μένα γίνεται μεγαλύτερη, που ανοίγω τις εργασίες του διεθνούς Συνεδρίου και θέλω να σας βεβαιώσω για την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά και της Κυβέρνησης για την επιτάχυνση των έργων στην ψηφιακή τεχνολογία, τώρα που παρουσιάζονται τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, μετά την τετραετή ύφεσή της.

Τα σχετικά προγράμματα προωθούνται όλα και θα αναφέρω λεπτομέρειες στη συνέχεια, διότι δεν ξεχνούμε ότι μέχρι το 2004 δεν είχε γίνει τίποτε στον κλάδο των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Το πρώτο μέλημά μας είναι η αποτελεσματική ανταπόκριση στο έμπρακτο ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η SAP, η NOKIA, η DELL, η LENOVO, και περισσότερο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και μικρότερων. Έρχονται στην Ελλάδα σαν τις μέλισσες σε ανθισμένο τοπίο, για να αντλήσουν το νέκταρ της πνευματικής προσφοράς των νέων μας και να συνεργασθούν με τα αξιόλογα πανεπιστημιακά κέντρα ερευνών της χώρας μας.

Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες στη χώρα μας ξεπερνούν εξ ορισμού τα στενά εδαφικά όρια και απαιτούν την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και ευκαιριών που μας δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στηριζόμενοι πάντα στο λαμπρό εγχώριο επιστημονικό δυναμικό και την ΕΕΤΤ.

Φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς πιστεύουμε στην καθολική ευρυζωνικότητα, ως μοχλό της επικοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία, ως εργαλείο για πρόσβαση στη γνώση.

Η παγκόσμια και ελληνική οικονομική κρίση, έγιναν τροχοπέδη για την προώθηση αποτελεσματικών χρηματοδοτικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά ευελπιστούμε σε ταχεία όδευση προς τους στόχους του «Ψηφιακού Θεματολογίου 2020». Γνωρίζουμε ότι απαιτούνται ποσά της τάξεως από 1,5 έως 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2020, για επίτευξη των στόχων της Ψηφιακή Ατζέντας.

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και τις υπηρεσίες της ΕΕ, ξεκινήσαμε τη δημιουργία μιας «Εθνικής Ευρυζωνικής Στρατηγικής» για την ανάπτυξη των «προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών» και την εισαγωγή «καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών».

Μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο μας είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Υποδομής Οπτικών Ινών (FTTH), συνδέοντας περίπου 2 εκατομμύρια σπίτια, με κόστος επένδυσης άνω του 1 δις ευρώ, με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και πόρων της Ε.Ε.

Το σημαντικό αυτό τηλεπικοινωνιακό έργο μπορεί να αποτελέσει την ραχοκοκαλιά στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Ο φάκελος έργου ΣΔΙΤ ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός ώστε στη συνέχεια να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο μελετάται έτσι ώστε να αξιοποιηθούν και οι υφιστάμενες υποδομές των Μetropolitan Αrea Νetworks (MAN), στο πλαίσιο εξοικονόμησης κόστους της επένδυσης και τηλεπικοινωνιακού κόστους, με το οποίο επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή αντίστοιχων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δημόσια κτίρια.

Το έργο ολοκλήρωσης των ΜΑΝ, προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ, βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών με αναμενόμενη ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού τον Σεπτέμβριο 2013.

Εξετάζουμε τον συνολικό εθνικό ευρυζωνικό σχεδιασμό παράλληλα με το έργο της «Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ευρυζωνικότητας, που θέτει η Digital Agenda 2020 της ΕΕ.

Ολοκληρώνεται ο φάκελος του έργου, προϋπολογισμού 207 εκ. ευρώ περίπου, εντός μηνός, προκειμένου να υποβληθεί για έγκριση στη DG Regio της ΕΕ.

Έχουμε ήδη προχωρήσει στην ψηφιακή εποχή, για την εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος στην Ελλάδα, με ταχύτατα βήματα. Με την διακοπή της αναλογικής εκπομπής από δύο κέντρα εκπομπής (Υμηττού και Χορτιάτη) δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα στην  Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για την απελευθέρωση του πολύτιμου εθνικού πόρου σε φασματικές περιοχές άνω των 800 MHz. Σταδιακά η ψηφιακή μετάβαση συνεχίζεται στα τέλη Ιουνίου στην Κρήτη και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα.

Ο ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων τηλεοπτικού σήματος είναι γεγονός και οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης και του διαγωνισμού για την αδειοδότηση των παρόχων ψηφιακής ευρυεκπομπής ξεκινούν τον ερχόμενο Ιούνιο.

Ενθαρρύνουμε και αναπτύσσουμε προτάσεις, που στηρίζονται στα δίκτυα Πληροφορικής της χώρας μας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πολίτη, με πρωτοπόρες πανευρωπαϊκά προσπάθειες όπως το e-Call. Με το e-Call, εισήλθαμε σε μια κοινοπραξία εννέα ευρωπαϊκών χωρών, για τον έγκαιρο εντοπισμό και την παροχή βοήθειας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στα τέλη του 2013.

Με την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Ακαδημίας Οδήγησης, e-Drive Academy, αναπτύσσεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, στο γνωστικό αντικείμενο της οδήγησης, για κάθε ηλικιακό επίπεδο.

Εμπνεόμενοι δε, από καινοτόμες προτάσεις, όπως αυτή της ΕΕΤΤ για «ψηφιακά ώριμα» κτίρια, προωθήσαμε από κοινού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τις τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα κτιρίων, που υποστηρίζουν εγκαταστάσεις ευρυεκπομπής, επικοινωνιών, πληροφορικής, αυτοματισμού και ελέγχου, με εφαρμογή σε οπτικές ίνες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Επίσης, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, δημιουργείται ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με την ονομασία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».

Στόχος είναι ο έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων, η ασφαλή έκθεση του κοινού, η έγκυρη και διαρκής ενημέρωση του. Η πλήρης ανάπτυξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου αναμένεται το 2015.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», το Υπουργείο προωθεί τη δημιουργία  του «Ψηφιακού Μητρώου Δικτυακών Υποδομών», δηλαδή μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υποδομή, η οποία θα περιέχει το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων των υφιστάμενων (ή επικείμενων) δικτυακών υποδομών της χώρας, καθώς και τη γεωγραφική απεικόνιση αυτών.

Θα παρέχει έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, πολίτες, κλπ), να ενημερώνονται σχετικά με τις προσφερόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Το έργο, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ,  βρίσκεται στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, και ανάδειξης αναδόχου.

Κατόπιν συνεχών και επίπονων διαβουλεύσεών μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων Πληροφορίας στην Ευρώπη (ENISA), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης, αναβαθμίσθηκε και διεκδικεί μια θέση ανάμεσα στους ισχυρούς επιστημονικούς Οργανισμούς της ΕΕ. Τον περασμένο Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισαν την παράταση της λειτουργίας του Οργανισμού στην Ελλάδα, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παράρτημα την Αθήνα,  για επτά χρόνια ακόμη (δηλ. έως τις 13.09.2020).

Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά όριζε ως καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας του Οργανισμού ENISA στην Ελλάδα, στις 13.09.2013.

Διασφαλίζεται συνεπώς η παραμονή του μοναδικού Τηλεπικοινωνιακού Ευρωπαϊκού Οργανισμού στη χώρα μας, με τις πολλαπλές ωφέλειες που αυτό δημιουργεί. Με δεδομένη την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, το πρώτο εξάμηνο του 2014, κατά την οποία κύριο θέμα θα είναι η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ο ENISA μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την δημιουργία του γόνιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής καθώς και τον εκσυγχρονισμό της δημοσίας διοίκησης στο τομέα των έργων μελετών και υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο υπό ψήφιση νόμος από τη Βουλή, για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Προετοιμαζόμαστε για μια επιτυχή Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Ιανουάριο του 2014. Η Προεδρεία αυτή, θα αναμετρηθεί με σημαντικά θέματα για την προαγωγή των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, η ανάπτυξη Οδηγίας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Υπολογιστικό Νέφος.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι κύριο μέλημά μας. Όπως είναι γνωστό, η ελληνική ταχυδρομική αγορά λειτουργεί τα τελευταία 10 χρόνια υπό καθεστώς σταδιακής απελευθέρωσης, κάτι που προκάλεσε σημαντική κινητικότητα στον τομέα.

Σήμερα τα ΕΛΤΑ αποτελούν Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας, παράλληλα με άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν με ειδική άδεια.

Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΪΠΕΔ), έχουν μεταφερθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή τα δικαιώματα ψήφου των ΕΛΤΑ. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχει στόχο την προσέλκυση σημαντικών ροών κεφαλαίου, που θα συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, από 1ης Ιανουαρίου 2013, το Υπουργείο προώθησε τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής ταχυδρομικής αγοράς, για τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας, και για την ανάπτυξη ενός υγιούς και ισόρροπου ανταγωνισμού, προς όφελος των χρηστών.

Τέλος, αξίζει να σημειώσω ότι στο 25ο Παγκόσμιο Ταχυδρομικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, που διεξήχθη το περασμένο φθινόπωρο στο Κατάρ, η Ελλάδα εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, και επανεξελέγη μέλος του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική εθνική διάκριση καθώς τοποθετεί τη χώρα μας στο επίκεντρο των εξελίξεων της παγκόσμιας ταχυδρομικής αγοράς και αναβαθμίζει το κύρος της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.

Ως φιλοτελιστής, επισημαίνω ότι η δημιουργία του  Φιλοτελικού Μουσείου, ως οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου, είναι γεγονός και ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταβίβασης της φιλοτελικής του περιουσίας (συλλογές γραμματοσήμων, χαρακτικά, κ.λ.π) από τη Διεύθυνση Φιλοτελισμού ΕΛΤΑ στο Υπουργείο μας, ως κρατική παρακαταθήκη.

 

Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνεισφορά σας στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα και να υπογραμμίσω, ότι βρισκόμαστε σε άλλη εποχή.

Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τον άνθρωπο, τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και στην καθημερινότητά του.

Εμείς προσφέρουμε τις διευκολύνσεις στις ξένες εταιρείες για την εγκατάστασή τους, όπως και στις ελληνικές για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την ίδρυση νέων.

Έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες κι αρχίζουν τις εργασίες τους αυθημερόν σχεδόν.

Οι νέοι μας ερευνητές φέρουν ως προίκα την γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, τα καλύτερα εφόδια για την πλούσια και πολυσχιδή έκφραση της δημιουργικότητάς τους. 

Σας ευχαριστώ.