Εισήγηση του Σταύρου Ελ. Καλογιάννη στη συζήτηση στην Επιτροπή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2014

Στην κατηγορία: 
25-11-2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συζητάμε σήμερα τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2014, σε ένα περιβάλλον σταδιακής μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, που είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει και υλοποιεί η Κυβέρνηση τον τελευταίο 1½ χρόνο.

Η Ελληνική οικονομία την τελευταία τετραετία έχει βρεθεί σε μία μεγάλη δοκιμασία βαθιάς ύφεσης και πολύ υψηλής ανεργίας.

Ωστόσο, από το 2013, έτος καμπής για την οικονομία, οι μεγάλες θυσίες των Ελλήνων πολιτών άρχισαν να πιάνουν τόπο και διαμορφώνονται οι πρώτες ενδείξεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση, καθώς:

η ύφεση επιβραδύνεται σημαντικά, η αυξητική δυναμική της ανεργίας επιτέλους ανακόπτεται και επιτυγχάνονται οι στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής.

Καθίσταται έτσι εφικτή η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο τέλος της χρονιάς.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2014 είναι ρεαλιστικός και επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει αυτά τα πρώτα σημαντικά επιτεύγματα, σταθεροποιώντας τα δημόσια οικονομικά και βελτιώνοντας τις συνθήκες για την επιστροφή της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης.

 

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης χαρακτηρίζονται θετικές.

Εκθέσεις διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ, εκτιμούν ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα επεκταθεί με ρυθμό 2,9% το 2013 και 3,6% το 2014.

Για την Κίνα το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη κατά 7,6% φέτος και κατά 7,3% το επόμενο έτος, ενώ για την Ιαπωνία κατά 2% φέτος και κατά 1,2% το 2014.

Για τις ΗΠΑ εκτιμάται ανάπτυξη 1,6% το 2013 και 2,6% το 2014.

Ωστόσο, πηγή έντονης ανησυχίας παραμένει το ενδεχόμενο να μην αυξηθεί το ανώτατο όριο του χρέους στις ΗΠΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση το ενδεχόμενο αναταραχής στις διεθνείς αγορές είναι μεγάλο.

Γενικώτερα οι εκτιμήσεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, περιλαμβανομένων των χωρών BRICS, έχει αναθεωρηθεί προς το δυσμενέστερο.

Προφανώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με τις προηγμένες οικονομίες να ενισχύονται σταδιακά και τις αναδυόμενες να επιβραδύνονται.

 

2. Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον

Στην Ευρωζώνη η ύφεση θα περιοριστεί σε 0,4% τη χρονιά που διανύουμε, με πρόβλεψη για επιστροφή στην ανάπτυξη το 2014, της τάξεως του 1,1%.

Η περαιτέρω ενίσχυση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό τομέα θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη.

Για την Ελλάδα, η ΕΕ και το ΔΝΤ αναφέρουν πως η ύφεση εφέτος θα ανέλθει στο 4,2% του ΑΕΠ και προβλέπουν επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη το 2014 με ρυθμό 0,6% του ΑΕΠ.

Διαπιστώνεται παράλληλα σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

3. Οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

3.1 Γενική επισκόπηση της Ελληνικής οικονομίας

Τα στοιχεία για το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, καθιστούν επιτεύξιμο το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος στο τέλος του έτους.

Η σταθεροποίηση της Ελληνικής οικονομίας, που προβλέπει το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, βαθμιαία επιτυγχάνεται, ενώ ανεκόπη η εκρηκτική πορεία αύξησης του δημόσιου χρέους.

Παρά το γεγονός ότι το 2013 αναμένεται προσωρινή αύξηση του χρέους, κυρίως λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών και της ύφεσης, ο ρυθμός μεταβολής του προβλέπεται ότι θα αρχίσει να φθίνει μεσοπρόθεσμα από το 2014.

Η μεταστροφή του κλίματος αποτυπώνεται και σε δείκτες. Ειδικότερα:

 

(α) Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται:

Καταγράφει τις υψηλότερες τιμές του τα τελευταία χρόνια (από 72,8 το 2011, σε 93,1 το Σεπτέμβριο του 2013), ενώ βελτίωση καταγράφει και ο δείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία.

(β) Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται:

Το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2013, ήταν πολύ υψηλό, ανήλθε σε 27,9%.

Ανησυχητικό παραμένει το γεγονός ότι, από το σύνολο των ανέργων, το 66,2% αποτελείται από μακροχρόνιους άνεργους (που αναζητούν εργασία περισσότερο από 12 μήνες), γεγονός που αποτυπώνει και το διαρθρωτικό χαρακτήρα της ανεργίας.

Βέβαια, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των ανέργων έχει μειωθεί σημαντικά από τα μέσα του 2012, υποδηλώνοντας ότι σταθεροποιείται και υπό προϋποθέσεις θα αντιστραφεί η τάση.

Το 2013 «φρενάρει» η αυξητική πορεία της ανεργίας, το μέσο ποσοστό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί, σε εθνικολογιστική βάση, στο 25,5% και θα αρχίσει σταδιακά να μειώνεται από το 2014.

(γ) Ο πληθωρισμός συνεχίζει την πτωτική του πορεία:

Ο πληθωρισμός υποχωρεί διαρκώς, παραμένοντας ο χαμηλότερος μεταξύ όλων των κρατών - μελών της ΕΕ-27, καταγράφοντας μάλιστα τον Οκτώβριο 2013 ιστορικό χαμηλό 45 ετών, από το 1968!

(δ) Το κόστος δανεισμού μειώνεται:

Η διαφορά αποδόσεων μεταξύ του Ελληνικού και του Γερμανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου έχει αποκλιμακωθεί ραγδαία, από 2.739 μονάδες βάσης το Φεβρουάριο του 2012 σε 621 μονάδες τον Νοέμβριο του 2013!

 (ε) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προωθούνται:

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τον υψηλότερο ρυθμό προώθησης των μεταρρυθμίσεων, για την περασμένη διετία, μεταξύ των κρατών – μελών του ΟΟΣΑ.

Πρόσφατες εκθέσεις της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι το εύρος και η διάρκεια της ύφεσης θα είχαν περιοριστεί, αν είχαν προωθηθεί ταχύτερα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

 

(στ) Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται:

Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε στο πρώτο εννεάμηνο του 2013 πλεόνασμα 2,6 δις ευρώ περίπου και στο τέλος του έτους εκτιμάται ισοσκελισμένο.

(ζ) Η θέση της χώρας σταθεροποιείται στη ζώνη του ευρώ:

Στη χώρα μας, η επιστροφή των καταθέσεων στις Τράπεζες (13 δις ευρώ από Ιούνιο 2012 έως Ιούνιο 2013), η οποία θα ήταν μεγαλύτερη εάν δεν είχε μεσολαβήσει η Κυπριακή κρίση, οφείλεται στην άρση της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, μετά τη σύσταση της τρικομματικής Κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2012.

Ειδικότερα, οφείλεται στην απομάκρυνση των σεναρίων για το μέλλον της χώρας στην ευρωζώνη.

Διαψεύστηκαν έτσι εμπράκτως όσοι προέβλεπαν ή εύχονταν την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη, δίνοντας μάλιστα και ακριβή χρονοδιαγράμματα.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως ο κ. Λαφαζάνης, που, ως Γενικός Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012, διερωτάτο:

«Η Ευρωζώνη ένα βήμα πριν το γκρεμό! Θα έχει αύριο;» και ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του ότι «… η κρίση στην ευρωζώνη έχει φτάσει σχεδόν στο απροχώρητο και την έχει φέρει στα πρόθυρα της διάλυσης».

Διάλυση της ευρωζώνης, όπως γνωρίζουμε, δεν υπήρξε.

Έναν χρόνο νωρίτερα σε άρθρο του στην ιστοσελίδα «iskra» με τίτλο: «Ανάγκη η διάλυση της ευρωζώνης» ο κ. Λαφαζάνης τόνιζε:

«Αυτονόητο και προφανές είναι ότι η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη είναι έτσι και αλλιώς επιβεβλημένη, ανεξάρτητα αν επισυμβεί η επιθυμητή γενικότερα διάλυση της ευρωζώνης».

Η πρόσφατη δήλωση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα στην Αμερική, ότι η θέση της χώρας είναι στη ζώνη του ευρώ, δείχνει το τεράστιο μέγεθος των αποκλίσεων σε μείζονος σημασίας θέματα που ταλανίζουν την αξιωματική αντιπολίτευση.

Παρόμοιες δυσοίωνες προβλέψεις για τη χώρα μας είχε κάνει και ο καθηγητής Νουριέλ Ρουμπινί, ομοτράπεζος του τότε Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2012 στο Νταβός της Ελβετίας, είχε προβλέψει ότι «η Ελλάδα θα αποχωρήσει από το ευρώ μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες».

Απέτυχε παταγωδώς στις προβλέψεις του, καθώς έχουν περάσει έκτοτε 22 μήνες και η Ελλάδα όχι μόνον εξακολουθεί να παραμένει στην ευρωζώνη αλλά έχει και πολύ πιο θετικές προοπτικές.

Απέτυχαν στις προβλέψεις τους και όσοι από τους εισηγητές της αντιπολίτευσης, προεξοφλούσαν πέρυσι συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για το 2013.

 

3.2. Τι έγινε το 2013 σε βασικούς τομείς της οικονομίας

-           ΕΣΠΑ

Σημαντική είναι η πρόοδος που έχει καταγραφεί στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2013:

Στο σύνολο των 13 Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 23,8 δις ευρώ, το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων ξεπερνάει το 100%.

Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σε 14,2 δις ευρώ, ποσοστό 60%, που βρίσκεται πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

  • Αποκρατικοποιήσεις

Από την ίδρυσή του το 2011 έως σήμερα, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχει αποφέρει έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους περίπου 3,8 δις ευρώ, από τα οποία 2,6 δις έχουν ήδη εισπραχθεί από την ολοκλήρωση 12 διαγωνισμών.

Η πρόοδος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων είναι σημαντική, καθώς πριν ένα χρόνο βρίσκονταν εν εξελίξει επτά μόλις διαγωνισμοί, ενώ σήμερα δεκατρείς.

Αναμένονται να ξεκινήσουν διαγωνισμοί για λιμάνια (ΟΛΠ, ΟΛΘ, κ.α), για ορισμένες μαρίνες, για την Εγνατία οδό, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Στόχος για το 2014 αποτελεί η επίτευξη εσόδων της τάξης των 3,5 δις ευρώ.

  • Υποδομή

Οι εργασίες στους τέσσερις αυτοκινητόδρομους που υλοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης: Ιόνια Οδός, άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65), Ολυμπία Οδός και αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Μαλιακός – Κλειδί), ήταν σταματημένες από τις αρχές του 2011.

Προκειμένου να επανεκκινήσουν τα έργα, τον Μάρτιο του 2013 μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις στο Υπ. Ανάπτυξης και Υποδομών, καταλήξαμε σε συμφωνία με τους κατασκευαστές, τους παραχωρησιούχους, τις σαράντα δανειοδοτούσες Τράπεζες (Ελληνικές και ξένες) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορούσαν τις εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Έτσι τα έργα επανεκκίνησαν, τον Απρίλιο του 2013 και μέχρι σήμερα έχουν ήδη πιστοποιηθεί εργασίες ύψους 30.000.000 ευρώ!

Η αναμενόμενη κύρωση από το Κοινοβούλιο των τροποποιημένων συμβάσεων που βρίσκονται ήδη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σηματοδοτεί την βαθμιαία επιστροφή της χώρας στην οικονομική ομαλότητα και στέλνει ισχυρό μήνυμα προς τις διεθνείς Τράπεζες και τους επενδυτές.

Η ολική επανεκκίνηση των αυτοκινητοδρόμων θα δημιουργήσει αμέσως δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, θα τονώσει ουσιαστικά την περιφερειακή ανάπτυξη και θα ενισχύσει τα ασφαλιστικά Ταμεία.

 

 

  • Ευρυζωνικότητα

Σύμφωνα με τη Διεθνή Τράπεζα, κάθε αύξηση κατά 10% της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, αυξάνει το ΑΕΠ μιας χώρας κατά 1,2%! Εάν η Ελλάδα φθάσει στα επίπεδα διείσδυσης του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αυτό σημαίνει αυξημένο ΑΕΠ κάθε χρόνο, κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα δοθούν, κατά κύριο λόγο για την στήριξη των νέων.

Υπενθυμίζω τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα επιδιώξει την δωρεάν δια-δικτυακή πρόσβαση για όλους, μέσα σε ένα χρόνο, σε ολόκληρη τη χώρα και τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την αντιπολίτευση.

Ορισμένοι αρέσκονται να παριστάνουν τους «νεωτεριστές», αλλά σε θέματα τεχνολογίας είναι πιο παλιοί και από τους «δεινόσαυρους»!

Η Ελλάδα το 2013 "ανέβηκε" ακόμα μία θέση στην πανευρωπαϊκή κατάταξη με ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης 23,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2012, μειώνοντας την απόκλιση με την ΕΕ.

  • Τουρισμός

Για τον τουρισμό, το 2013 ήταν μια πολύ θετική χρονιά, με επιβεβαιωμένες μέχρι σήμερα 17,5 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις και άμεσα έσοδα 11,5 δις ευρώ.

Ακόμα πιο θετικό είναι ότι, τα έσοδα από τον τουρισμό αναμένεται να αυξηθούν κατά 13%, φθάνοντας στον αριθμό ρεκόρ των 13 δις ευρώ το 2014, καθώς αναμένονται πάνω από 18 εκατομμύρια αφίξεις, σύμφωνα με εκτίμηση του ΣΕΤΕ.

Ακόμα και η εντυπωσιακά πτωτική πορεία της τουριστικής κίνησης στην Αττική, από το 2008 όταν οι «γνωστοί – άγνωστοι» έκαψαν το κέντρο της Αθήνας, έκλεισε για πρώτη φορά με θετικό πρόσημο το πρώτο οκτάμηνο του 2013, της τάξης του 8,1% στις πληρότητες και του 6% στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, σε σύγκριση με το 2012.

  • Κοινωνική πολιτική

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, προωθήθηκαν δράσεις, όπως, ενδεικτικά:

- Η προκαταβολή της σύνταξης από το Δημόσιο σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού (Ν. 4151/2013),

- Η υλοποίηση προγράμματος για την «Είσοδο στην αγορά εργασίας» για 45.000 ανέργους έως 29 ετών,

- Η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας για 50.000 ανέργους στους ΟΤΑ και τον δημόσιο τομέα.

- Η χορήγηση αυξημένου επιδόματος θέρμανσης κατά 25% σε σχέση με πέρυσι και η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτήριων για την καταβολή του, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων σε 580.000 (από 500.000).

- Η χορήγηση από τον ΟΓΑ, για πρώτη φορά, επιδόματος στήριξης τέκνων και σε οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά.

 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Εκτιμήσεις 2013

Ο Προϋπολογισμός του 2013 υλοποιείται σύμφωνα με τους στόχους, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των δαπανών.

Επισημαίνεται ότι το 2013 είναι το δεύτερο συνεχόμενο έτος που υλοποιούνται οι στόχοι του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, επιτυγχάνοντας βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα 812 εκατ. ευρώ, όταν ο αρχικός στόχος ήταν μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα και ο νέος στόχος του προσχεδίου του Προϋπολογισμού ήταν 344 εκατ. ευρώ και σύσσωμη η αντιπολίτευση το αμφισβητούσε.

1.1 Τακτικός Προϋπολογισμός

- Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 47,3 δις ευρώ.

Τα έσοδα σε δημοσιονομική βάση καλύπτουν τους στόχους που είχαν τεθεί, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία.

Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ενώ παράλληλα είχαμε στοχευμένες ελαφρύνσεις σε φόρους, όπως:

- την μείωση κατά 15% στο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 2013 και

- την μείωση κατά 10% του ΦΠΑ στην εστίαση, ένα μέτρο που πρέπει να συνεχιστεί και του οποίου η επέκταση πρέπει να εξεταστεί σε βάθος και για άλλους κλάδους.

Οφείλω όμως να επισημάνω ότι οι φόροι στην ακίνητη περιουσία είναι πλέον δυσβάστακτοι για όλους τους πολίτες.

Οι τρείς ΦΑΠ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, που κληθήκαμε όλοι να καταβάλουμε το 2013, εξάντλησαν τα περιθώρια αντοχής των συμπολιτών μας, ενώ έχουν μεγάλες επιπτώσεις και στον κλάδο της οικοδομής.

Το Υπ. Οικονομικών παράλληλα πρέπει να επανεξετάσει τις αντικειμενικές τιμές σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Δεν μπορεί να έχει την ίδια αντικειμενική τιμή ένα ακίνητο στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων ή στο Ζαγόρι, με ένα ακίνητο στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

- Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για το 2013 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 52,6 δις ευρώ, μειωμένες κατά 780 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος (ΜΠΔΣ).

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τον έλεγχο που ασκείται στη διαχείριση, και την πειθαρχία στο σκέλος των δημοσίων δαπανών.

 

1.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Οι πληρωμές του ΠΔΕ για το 2013 εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 6,65 δις ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με το 2012.

1.3 Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, έχει θετικές επιπτώσεις στη ρευστότητα της οικονομίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει σχέδιο εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ανέρχονταν σε 8 δις ευρώ.

Μέχρι το τέλος του έτους θα αποπληρωθούν συνολικά περίπου 6,6 δις ευρώ.

Για το υπόλοιπο ποσό των 1,4 δις ευρώ που δεν θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2013, θα πρέπει το Υπ. Οικονομικών να δώσει μία παράταση για την αποπληρωμή του.

 

2. Προϋπολογισμός 2014

2.1 Βασικά μεγέθη προϋπολογισμού

Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 3 δις ευρώ (1,6% του ΑΕΠ, όσος και ο στόχος του Προγράμματος).

Το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα θα προέλθει κυρίως από τη βελτίωση του ταμειακού ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και σε αυτό των δαπανών.

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Στρατηγικός στόχος είναι η εξασφάλιση της “βιωσιμότητας” του δημόσιου χρέους.

Η επίτευξη του στόχου αυτού, προϋποθέτει την εδραίωση πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια, θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, ορθολογική και διαφανή αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

2.2 Τακτικός Προϋπολογισμός

2.2.1 Έσοδα

Προβλέπεται αύξηση των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, που θα ανέλθουν σε 54,6 δις ευρώ, αυξημένα κατά 4% έναντι του 2013. Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από:

• Την αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων του 2013.

• Τις ευνοϊκότερες μακροοικονομικές προβλέψεις, οι οποίες είναι βελτιωμένες έναντι των προβλέψεων του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ (2013 – 2016).

• Την θέσπιση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, ο οποίος το 2014 αντικαθιστά τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και το ΕΕΤΑ. Το Υπ. Οικονομικών οφείλει να μελετήσει σε βάθος τον Ενιαίο Φόρο, ώστε να είναι δίκαια κατανεμημένος.

Επισημαίνεται ότι ο Φόρος μεταβίβασης ακινήτων μειώνεται κατά 75%, με στόχο την τόνωση της αγοράς ακινήτων.

2.2.2 Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν το 2014 περίπου στα 49,4 δις ευρώ, μειωμένες κατά 6% σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2013.

-Μισθοί και συντάξεις

Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις θα είναι μειωμένες κατά 280 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2013, λόγω του περιορισμού των προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών, του περιορισμού των συμβασιούχων, της μείωσης του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές και της αποχώρησης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης το 2013.

Επισημαίνω ότι στις προαναφερόμενες πιστώσεις δεν περιλαμβάνεται η περικοπή που είχε προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, ύψους 336 εκατ. ευρώ, από την εφαρμογή νέου μισθολογίου στους ένστολους.

Είναι μια ακόμη δέσμευση της Κυβέρνησης που τηρείται.

 

-Δαπάνες τόκων

Οι δαπάνες για τόκους προβλέπονται για το 2014 στο ίδιο επίπεδο με το 2013 (6,1 δις ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ) και είναι μειωμένες κατά 50% έναντι του 2012 (12,2 δις ευρώ).

 

2.3 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Το ΠΔΕ του 2014 προβλέπεται να φθάσει τα 6,8 δις ευρώ, αυξημένο κατά 2,3% σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2013.

Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται σε 6,1 δις ευρώ για την προώθηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 700 εκατ. ευρώ για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

 

3. Φόρος εισοδήματος και Φόρος περιουσίας 2014

(α) Η άποψη ότι ο Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων, αυξάνεται κατά 137% δεν ευσταθεί.

Απλώς με τη φορολογική μεταρρύθμιση του Ιανουαρίου 2013, κατηγορίες φορολογουμένων που μέχρι πέρυσι φορολογούνταν ως φυσικά πρόσωπα, από το 2014 φορολογούνται με βάση την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Επομένως οι φόροι τους καταγράφονται στα έσοδα από τον φόρο Νομικών Προσώπων.

(β) Η άποψη ότι το 2014, από τον Φόρο περιουσίας θα εισπραχθούν 1,15 δις ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 41% έναντι του 2013, δεν ευσταθεί.

Η πραγματική αύξηση είναι 250 εκατ. ευρώ και οφείλεται στην εξόφληση των τελευταίων δόσεων του Ειδικού Τέλους Ακινήτων του 2013.

 

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Νοεμβρίου 2012, αποφασίστηκε η παροχή σημαντικών οικονομικών διευκολύνσεων προς την Ελλάδα.

Με την επιτυχημένη υλοποίηση της επαναγοράς του Δεκεμβρίου 2012, αποσύρθηκε χρέος ονομαστικής αξίας 31,86 δις ευρώ (καθαρή μείωση χρέους περίπου 10% ως ποσοστό του ΑΕΠ).

Στο τέλος του 2013 το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 325,9 δις ευρώ, έναντι 305,5 δις ευρώ το 2012.

Ωστόσο, αυτή η παροδική αύξηση προκύπτει από την υποχρέωση απεικόνισης της εκταμίευσης των κεφαλαίων από το EFSF προς το Ελληνικό Δημόσιο, για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.

Όμως, το χρέος που δημιουργείται από την εκταμίευση των κεφαλαίων, αντικρίζεται από περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν πλέον ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, με προβλεπόμενη εκποίησή τους και με προσδιορισμένη αξία μεταπώλησης.

Το 2014 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 325,6 δις ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση έναντι του 2013.

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά προβλέπεται ότι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα παρουσιάσει μείωση κατά 0,7% του ΑΕΠ έναντι του 2013.

Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο τέλος του 2013, σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας διαπραγματευτικής περιόδου για την Ελλάδα, με σκοπό την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να καταστεί εφικτή η σταδιακή επιστροφή στη χρηματοδότηση μέσω των αγορών.

IV.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας πριν από την κρίση στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Βασική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά είναι η αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου.

Σχεδιάζουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, εξωστρεφές, με έμφαση στις εξαγωγές και στις επενδύσεις.

Χρειαζόμαστε ένα μικρότερο αλλά αποτελεσματικό κράτος, υψηλής ποιότητας παιδεία και υγεία, με κατανομή των κοινωνικών δαπανών με εισοδηματικά κριτήρια.

Τα αποτελέσματα του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2013 είναι καλύτερα από εκείνα που είχαν προβλεφθεί.

Η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ, την 1η Ιανουαρίου 2014 από τη χώρα μας, θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις πολιτικές μας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Απόρροια των θετικών βημάτων που έχουν γίνει είναι η αξιοποίηση των δυναμικών κλάδων της οικονομίας, όπως:

  • Ο τουρισμός, για τον οποίο το 2013 ήταν χρονιά ρεκόρ στις διεθνείς αφίξεις, με άμεσα έσοδα 11,5 δις ευρώ.
  • Η ναυτιλία, της οποίας η συνολική συνεισφορά (άμεση και έμμεση) στην οικονομία ανέρχεται σε 13,5 δις ευρώ.
  • Η ψηφιακή τεχνολογία, με την εγκατάσταση κέντρων ερευνών στη χώρα μας παγκόσμιων κολοσσών του κλάδου, όπως η SAP, η HP, η HUAWEI, η Google.
  • Η πρωτογενής παραγωγή, για όσα προϊόντα τυποποιούνται, πιστοποιούνται και εξάγονται στις διεθνείς αγορές.

Οι κλάδοι αυτοί, σε συνδυασμό με τους αυτοκινητοδρόμους με συμβάσεις παραχώρησης, την τροποποίηση των οποίων αναμένουμε στη Βουλή και με τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, στην ενέργεια και την αξιοποίηση της στρατηγικής μας θέσης σε υποδομές, όπως ο σιδηρόδρομος, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια,

θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαία η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

και ο εξορθολογισμός των φορολογικών βαρών.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που θα εφαρμοστεί από το 2014.

Η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι η χώρα μας θα βγει από το τέλμα (των Μνημονίων).

Οι δεσμεύσεις γίνονται πράξη.

Συνεχίζουμε με ακόμη εντονότερο ρυθμό, ώστε να σπάσουμε τις κατεστημένες επί δεκαετίες στρεβλώσεις που μας έφεραν μέχρι το χείλος της χρεοκοπίας, όσο κι αν ορισμένοι αγωνίζονται απεγνωσμένα να τις διατηρήσουν.

Καταστάσεις όπως αυτές που επικρατούν στα δύο μεγαλύτερα Ιδρύματα της χώρας, κρατώντας επί μήνες ομήρους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους, δεν μπορεί να συνεχίζονται.

Τον χρόνο που πέρασε έγιναν αρκετά. Δεν εξαντλήθηκαν βέβαια τα θέματα, σίγουρα δεν εξαντλήθηκαν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Όμως η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω.

Δεν μένουμε στο χθες. Προχωράμε με ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες οδηγούν σε αξιόπιστες λύσεις.

Σας καλώ να υπερφηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του 2014.

Σας ευχαριστώ.

Προβολή Αρχείου :