Νομοθετικό Έργο

Πρόταση Νόμου « Για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους»

18-03-2014

Η πρόταση βασίζεται στις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από σχετικές αποφάσεις διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, και από σχέδιο ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον καθορισμό ενός πλαισίου προστασίας του εδάφους, η οποία είχε συζητηθεί πολλές φορές στα Συμβούλια Περιβάλλοντος της ΕΕ, χωρίς όμως να θεσμοθετηθεί.

Περιλαμβάνει όλες τις εξελίξεις (επιστημονικές, νομοθετικές, κλπ) επί του θέματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης στην οποία την έθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης και μετείχαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου, γεωτεχνκοί, κ.α. Βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της ανάληψης προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης της περιβαλλοντικής ζημιάς κατά προτεραιότητα στην πηγή και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Εγγραφή στο Νομοθετικό Έργο