Πρόταση Νόμου « Για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους»

Στην κατηγορία: 
18-03-2014

Η πρόταση βασίζεται στις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από σχετικές αποφάσεις διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, και από σχέδιο ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον καθορισμό ενός πλαισίου προστασίας του εδάφους, η οποία είχε συζητηθεί πολλές φορές στα Συμβούλια Περιβάλλοντος της ΕΕ, χωρίς όμως να θεσμοθετηθεί.

Περιλαμβάνει όλες τις εξελίξεις (επιστημονικές, νομοθετικές, κλπ) επί του θέματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης στην οποία την έθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης και μετείχαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου, γεωτεχνκοί, κ.α. Βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της ανάληψης προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης της περιβαλλοντικής ζημιάς κατά προτεραιότητα στην πηγή και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η πρόταση νόμου περιέχει δεκαπέντε (15) άρθρα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για:

  • μέτρα πρόληψης της ρύπανσης από τους χρήστες της γης,
  • μέτρα περιορισμού της στεγανοποίησης του εδάφους,
  • εντοπισμό των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των οργανικών υλών του εδάφους, συμπύκνωσης, αλάτωσης, κατολισθήσεων και οξίνισης,
  • προγράμματα μέτρων απορρύπανσης,
  • εκπόνηση εθνικής στρατηγικής αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, χώρους ταφής απορριμμάτων,
  • ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρώσεις για τους παραβάτες.