Ερωτήσεις

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την κατανομή των ενισχύσεων των Νέων Αγροτών στην Ήπειρο

27-12-2013

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στις 19/12/2013 υπογράφηκε Απόφαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014» με αρ. πρωτ. 26984 και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΒΛΓΓΒ-ΩΔΤ).

Στόχος του Μέτρου είναι η ενίσχυση νέων γεωργών, μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους, με την κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τις υψηλές αντικειμενικές αξίες στην περιοχή Ολυμπιάδας Ιωαννίνων

20-12-2013

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Ο οικισμός Ολυμπιάδας Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών εντάχθηκε για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών την 01/01/2011. Η αρμόδια επιτροπή είχε ορίσει ως τιμή ζώνης για τη συγκεκριμένη περιοχή τα 1200€, όταν η τιμή εκκίνησης, το 2010, ήταν 590€!

Οι υποδομές στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ανύπαρκτες. Δεν υπάρχουν ούτε κοινόχρηστοι χώροι (πάρκα, παιδικές χαρές), ούτε ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο.

Ταυτόχρονα, όμοροι οικισμοί με όλες τις υποδομές έχουν μικρότερη αντικειμενική αξία, 700€.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα το μέλλον της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ» και της «Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου ΑΕ»

14-12-2013

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Η «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ΑΕ» είναι θυγατρική εταιρεία της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ» (ΕΑΣ ΑΕ) και εδρεύει στο Κεφαλόβρυσο του ακριτικού Πωγωνίου. Απασχολεί σήμερα περίπου εξήντα (60) εργαζομένους και κατασκευάζει προϊόντα από χαλκό και κράματα χαλκού, όπως δίσκους, φύλλα και ταινίες χαλκού για το ελεύθερο εμπόριο, κυάθια βολίδων και καλύκων πυρομαχικών καθώς και κέρματα νομισμάτων διαφόρων τύπων.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων

29-11-2013

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σε μείζον ζήτημα εξελίσσεται το θέμα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων, αφού σε πολλές περιοχές της χώρας οι διαθέσιμες – επιλέξιμες εκτάσεις για την ενεργοποίηση των εκτατικών δικαιωμάτων των παραγωγών, κυρίως κτηνοτρόφων, υπολείπονται των απαιτούμενων και κυρίως αυτών που οι κτηνοτρόφοι είχαν στη διάθεσή τους μέχρι σήμερα.

Το πρόβλημα αναδείχθηκε έντονα μετά την πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, όταν οι κτηνοτρόφοι διαπίστωσαν μειωμένες κατά ένα μεγάλο μέρος των ενισχύσεων που έλαβαν, καθώς εκτάσεις που επί σειρά ετών ήταν χαρακτηρισμένες ως επιλέξιμες θεωρήθηκαν μη επιλέξιμες.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα το πρόγραμμα διατήρησης αυτοχθόνων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων

29-11-2013

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Πρόγραμμα διατήρησης αυτοχθόνων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 1998.

Στόχος του Προγράμματος είναι η διατήρηση και αύξηση του αριθμού των ζώων των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, προκειμένου να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και η γενετική ποικιλομορφία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα την πορεία κατασκευής της γέφυρας Περιστερίου

21-11-2013

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Η γέφυρα Περιστερίου ήταν το μόνο τμήμα της Εγνατίας οδού το οποίο δεν είχε δοθεί στην κυκλοφορία, τον Ιούνιο του 2009.

Τον Αύγουστο του 2012 αναδείχθηκε από την «Εγνατία Οδός ΑΕ», ανάδοχος του έργου «σταθεροποίησης του επιχώματος» στο Περιστέρι, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, η τεχνική εταιρεία «ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΤΕ», με έκπτωση 27,8 %.

Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους μετά από θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και της εταιρείας «ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΤΕ».

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα την ίδρυση Δημοτικού Σχολείου στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων

13-11-2013

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Νεοχωρόπουλο είναι Τοπική Κοινότητα του Δήμου Ιωαννιτών που απέχει λίγα χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. Είναι μια νεόκτιστη αστική περιοχή με έντονη οικιστική ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια.

Για την κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με απόφασή του (υπ’ αρ.: 665/2012) πρότεινε την ίδρυση εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου στο Νεοχωρόπουλο.

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας τις ανάγκες, προχώρησε την άνοιξη του 2013 στη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ στην οποία προβλεπόταν η ίδρυση εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρόπουλου για το έτος 2013-2014.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα τις υψηλές αντικειμενικές αξίες στην περιοχή Ολυμπιάδας Ιωαννίνων

13-11-2013

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Ο οικισμός Ολυμπιάδας Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών εντάχθηκε για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών την 01/01/2011. Η αρμόδια επιτροπή είχε ορίσει ως τιμή ζώνης για τη συγκεκριμένη περιοχή τα 1200€, όταν η τιμή εκκίνησης, το 2010, ήταν 590€!

Οι υποδομές στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ανύπαρκτες. Δεν υπάρχουν ούτε κοινόχρηστοι χώροι (πάρκα, παιδικές χαρές), ούτε ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο.

Ταυτόχρονα, όμοροι οικισμοί με όλες τις υποδομές έχουν αντικειμενική αξία 700€.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα την εφαρμογή του Προγράμματος συμβολαιακής κτηνοτροφίας στην βιομηχανία γάλακτος «ΔΩΔΩΝΗ»

13-11-2013

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1481/10.09.2013 Ερώτησή μου, έθεσα το ερώτημα στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εάν προτίθενται, και με ποιόν τρόπο, τα αρμόδια Υπουργεία να προωθήσουν και να στηρίξουν την σύναψη συμφωνίας συμβολαιακής κτηνοτροφίας μεταξύ Τραπεζών και της βιομηχανίας γάλακτος «ΔΩΔΩΝΗ», ώστε οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου να εξασφαλίζουν εγκαίρως την αναγκαία ρευστότητα για την απόκτηση των ζωοτροφών και παράλληλα να διασφαλίζουν τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος τους.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα το μέλλον της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ» και της «Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου ΑΕ»

12-11-2013

Προς τους Υπουργούς :1. Οικονομικών

                                     2. Εθνικής Άμυνας

Η «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ΑΕ» είναι θυγατρική εταιρεία της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ» (ΕΑΣ ΑΕ) και εδρεύει στο Κεφαλόβρυσο του ακριτικού Πωγωνίου. Απασχολεί σήμερα περίπου εξήντα (60) εργαζομένους και κατασκευάζει προϊόντα από χαλκό και κράματα χαλκού, όπως δίσκους, φύλλα και ταινίες χαλκού για το ελεύθερο εμπόριο, κυάθια βολίδων και καλύκων πυρομαχικών καθώς και κέρματα νομισμάτων διαφόρων τύπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συναρμόδια Υπουργεία διαπραγματεύονται την συνέχιση της λειτουργίας της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ».

Σελίδες

Εγγραφή στο Ερωτήσεις