Ερωτήσεις

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα την ένταξη του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

14-04-2014

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε, την προηγούμενη εβδομάδα, τον σχεδιασμό του Υπουργείου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία στην Ελλάδα μέχρι το 2020. Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι πέραν των 68 υφιστάμενων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν 56 νέα Πρότυπα Σχολεία σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για θετική εξέλιξη, για ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σχολείων, χιλιάδες μαθητές να επιδιώξουν την αριστεία, αναβαθμίζοντας τη δημόσια παιδεία.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

10-04-2014

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το έργο εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, που είναι ζωτικής σημασίας για τον πρωτογενή τομέα του Νομού Ιωαννίνων, είχε ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ, δημοπρατήθηκε και άρχισε να κατασκευάζεται. Τον Ιούλιο του 2009 μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (2007-2013), προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότησή του.

Παρ’ όλα αυτά, το έργο δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων

28-03-2014

Θέμα: Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων

Σε κτίριο που είχε ανεγερθεί το 1972 βάσει οικοδομικής άδειας, έγινε προσθήκη κατ΄ επέκταση χωρίς να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Οι ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου προέβησαν το 1978 στη διαδικασία που προέβλεπε ο Ν. 720/1977 «περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτιρίων…» και έλαβαν αρχικώς βεβαίωση προσωρινής και στη συνέχεια οριστικής μη κατεδάφισης της αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 720/1977, καταβάλλοντος τη σχετική εισφορά, όπως προέβλεπε το άρθρο 2 του Ν. 720/1977.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την επαναφορά της Γεωμετρίας σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στις Πανελλήνιες εξετάσεις

26-02-2014

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 «Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω» αναφερόταν στην προμετωπίδα της Ακαδημίας του Πλάτωνα, ο οποίος προφανώς δεν εννοούσε ότι απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον δεν γνωρίζει γεωμετρία, αλλά ότι ζητούσε από τους συνομιλητές του να έχουν αναλυτικό και επαγωγικό τρόπο σκέψης, αυστηρότητα στην κρίση τους και στην διατύπωση συμπερασμάτων, σιγουριά στην επιλογή του σωστού από το λάθος.

Η Γεωμετρία μαζί με τη Γλώσσα, τη Φιλοσοφία και τη Μουσική (οι οποίες περιείχαν την ιδιαίτερή τους εσωτερική γεωμετρική δομή) αποτελούσαν τους τρεις κύριους πυλώνες της κλασσικής Παιδείας.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων

24-02-2014

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σε κτίριο που είχε ανεγερθεί το 1972 βάσει οικοδομικής άδειας, έγινε προσθήκη κατ΄ επέκταση χωρίς να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Οι ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου προέβησαν το 1978 στη διαδικασία που προέβλεπε ο Ν. 720/1977 «περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτιρίων…» και έλαβαν αρχικώς βεβαίωση προσωρινής και στη συνέχεια οριστικής μη κατεδάφισης της αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 720/1977, καταβάλλοντος τη σχετική εισφορά, όπως προέβλεπε το άρθρο 2 του Ν. 720/1977.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τη διόρθωση των συντελεστών υπολογισμού ΦΑΠ στην Αμφιθέα του Δήμου Ιωαννιτών και επανυπολογισμός του ΦΑΠ με τις πραγματικές τιμές συντελεστών

05-02-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 26.9.1979 (Διάταγμα Ζαγορίου - ΦΕΚ 615/Δ) όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 15.6.1995 (ΦΕΚ 423/Δ), ο οικισμός Αμφιθέας του Δήμου Ιωαννιτών χαρακτηρίσθηκε «παραδοσιακός» και κατατάχθηκε στην ομάδα Β με Κωδικό ΕΣΥΕ 33111301.

Ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) στη συγκεκριμένη περιοχή ορίσθηκε 0,80 και η αρτιότητα στην εντός των ορίων του οικισμού περιοχή, ορίσθηκε σε 1.000 τ.μ.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τις σοβαρές επιπτώσεις από την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας

15-01-2014

Προς τους Υπουργούς :1. Εξωτερικών

2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

«Τοξική βόμβα» απειλεί την δημόσια υγεία και το περιβάλλον με σοβαρές επιπτώσεις και στην οικονομία της χώρας μας, από την σχεδιαζόμενη καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, στη Μεσόγειο.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

09-01-2014

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Με το υπ' αρ. 173/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 206) ιδρύθηκε η Αρχιτεκτονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Σχολή μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει και σύμφωνα με το 105/2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 137) που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, προβλέπεται να λειτουργήσει από το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016.

Θεσμοθέτηση του ιστορικού Γράμμου ως Εθνικό Πάρκο

08-01-2014

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Όπως έχω κατ’ επανάληψη επισημάνει, η προστασία και ανάδειξη της πλούσιας φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, που αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου, ήταν προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΧΩΔΕ την πενταετία 2004-2009, όταν μεταξύ άλλων:

Σελίδες

Εγγραφή στο Ερωτήσεις