Ερωτήσεις

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

18-09-2014

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 27 του ν. 3734/2009:

«Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής από Υδροηλεκτρικό Σταθμό εντός των κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 προστατευόμενων περιοχών, επιβαρύνεται από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος υπέρ του κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 συνιστώμενου Φορέα Διαχείρισης της οικείας προστατευόμενης περιοχής.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την καθυστέρηση έκδοσης των εφαρμοστικών διατάξεων του νόμου περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

04-09-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 (με τίτλο «Χορήγηση πιστώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου») του ν. 4223/2013 περί «Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων»:

«..3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγηση της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των νέων Περιφερειακών Σχεδίων της χώρας

01-09-2014

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο χωροταξικός σχεδιασμός συνιστά βασικό μέσο άσκησης πολιτικής. Ειδικότερα σε ένα Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται η θέση της Περιφέρειας στον ευρωπαϊκό χώρο, οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που αυτή μπορεί να αναπτύξει, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τα προβλήματα στην εφαρμογή του φόρου ακίνητης περιουσίας

26-08-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Είναι γνωστά τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση ανακοίνωσε διορθωτικές κινήσεις, όπως η καταβολή του φόρου σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, η επανεξέτασή του σε οικισμούς εκτός συστήματος αντικειμενικού σχεδιασμού, κλπ.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την πορεία υλοποίησης της Ιόνιας Οδού

20-08-2014

Προς τους Υπουργούς :     

1. Εθνικής Άμυνας

2. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Το 2013, μετά από σκληρή δουλειά και διαπραγματεύσεις με τους παραχωρησιούχους, τις χρηματοδοτούσες Τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Υποδομών πέτυχε να επανεκκινήσουν οι τέσσερις αυτοκινητόδρομοι που υλοποιούνται με συμβάσεις παραχώρησης (Ιόνια οδός, Ε-65, Ολυμπία οδός, αυτοκινητόδρομος Αιγαίου), των οποίων οι εργασίες είχαν ουσιαστικά σταματήσει επί 2 ½ χρόνια.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την αξιοποίηση περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ

07-08-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Το 2011 δημιουργήθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ. Το προϊόν της αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα το καθεστώς ΦΠΑ των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας

07-08-2014

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής

Οι Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δημοσίου τομέα και εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Λόγω του χαρακτήρα τους οι Φορείς Διαχείρισης δεν εντάσσονται σε καθεστώς ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό είναι αδύνατο να έχουν έσοδα από ίδιες δραστηριότητες, όπως από την πώληση εκδόσεων ή αναμνηστικών δώρων, κλπ.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την ένταξη του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

04-08-2014

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τον περασμένο Απρίλιο, περί ιδρύσεως και λειτουργίας 56 νέων Πρότυπων Σχολείων σε όλη τη χώρα, πέραν των 68 υφιστάμενων, και δεδομένου ότι βάσει του αναγγελθέντος σχεδιασμού το Λύκειο της γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων δεν περιλαμβανόταν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, είχα καταθέσει την υπ’ αριθ. πρωτ.: 7750/14.04.2014 Ερώτησή μου, προς τον Υπουργό Παιδείας.

Σελίδες

Εγγραφή στο Ερωτήσεις