Ερωτήσεις

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τον έλεγχο της ρύπανσης στα ποτάμια της Ηπείρου

23-10-2014

Προς τους Υπουργούς:

 1. Εσωτερικών
 2. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 3. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας και ειδικότερα των λιμναίων και ποτάμιων οικοσυστημάτων, πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η ρύπανση των εσωτερικών υδάτων συνιστά υπαρκτό περιβαλλοντικό πρόβλημα και οφείλεται κυρίως στα αστικά λύματα και απορρίμματα και στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την περιβαλλοντική κατάσταση του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού

21-10-2014

Προς τους Υπουργούς:

 1. Οικονομικών
 2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Όπως είναι γνωστό, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες αξιοποιήσεως του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού. Η έκταση αυτή, η οποία για δεκαετίες φιλοξενούσε εγκαταστάσεις αεροπορικών μεταφορών, είναι φυσικό να έχει υποστεί ρύπανση.

Συνεπώς, είναι προφανές ότι για τον ρυπασμένο αυτόν τόπο, εν όψει της αλλαγής χρήσης του, χρειάζεται αρχικώς να συνταχθεί μια τεχνική έκθεση για την κατάσταση του εδάφους του, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η αποκατάστασή του.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας

10-10-2014

Προς τους Υπουργούς:

 1. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο και η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία της, στο πλαίσιο της αειφορίας.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την ένταξη του έργου Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να δημοπρατηθεί και, παράλληλα, να επισπευστεί η ένταξή του στο ΣΕΣ (2014 – 2020), όπως έγινε και για τον άξονα Πάτρα - Πύργος

09-10-2014

Προς τους Υπουργούς:

 1. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 2. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

 

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Υποδομών η έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος. Το τμήμα αυτό αποτελεί συνέχεια της Ολυμπίας οδού και τέθηκε εκτός σύμβασης παραχώρησης με τον ν. 4219/2013. Με Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η υλοποίησή του ως δημόσιο έργο και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την ένταξη του έργου Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να δημοπρατηθεί και, παράλληλα, να επισπευστεί η ένταξή του στο ΣΕΣ (2014 – 2020), όπως έγινε και για τον άξονα Πάτρα - Πύργος

09-10-2014

Προς τους Υπουργούς:

 1. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 2. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

 

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Υποδομών η έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος. Το τμήμα αυτό αποτελεί συνέχεια της Ολυμπίας οδού και τέθηκε εκτός σύμβασης παραχώρησης με τον ν. 4219/2013. Με Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η υλοποίησή του ως δημόσιο έργο και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την αδυναμία λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δολιανών λόγω επιβολής ΕΝΦΙΑ

01-10-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μετόχων Εξαγοράς Κτημάτων (ΑΣΜΕΚ) Δολιανών Ιωαννίνων, ιδρύθηκε το 1920, κατόπιν εξαγοράς κτημάτων της Κοινότητας Δολιανών προ εκατό ετών, με συνεισφορά όλων των κατοίκων του χωριού. Πρόκειται για έναν ιδιότυπο συνεταιρισμό, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς και έργα στην τοπική κοινότητα Δολιανών του ακριτικού Δήμου Πωγωνίου. Μέλη του είναι οι κάτοικοι των Δολιανών ενώ η προσφορά του μέχρι σήμερα είναι σημαντική.

Η περιουσία του Συνεταιρισμού αφορά κυρίως βοσκοτόπους και χέρσες, μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τη διερεύνηση καταγγελιών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης περί «προστασίας επωνύμων από τους ελέγχους που διενεργεί»

29-09-2014

Προς τους Υπουργούς :

1. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3. Εσωτερικών

 

Πολύ σοβαρές καταγγελίες για διακριτική μεταχείριση επωνύμων, εφ’ όσον πράγματι αυτές τεκμηριώνονται, έκανε πρόσφατα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζής, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την αξιοποίηση περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ

25-09-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Το 2011 δημιουργήθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ. Το προϊόν της αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας.

Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι παλαιότερη Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα (υπ’ αρ. πρωτ. 1760/07.08.2014), δεν απαντήθηκε από τον Υπουργό,

 

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τα προβλήματα στην εφαρμογή του φόρου ακίνητης περιουσίας

25-09-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Είναι γνωστά τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση προέβη σε ορισμένες διορθωτικές κινήσεις, όπως η καταβολή του φόρου σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, η επανεξέτασή του σε οικισμούς εκτός συστήματος αντικειμενικού σχεδιασμού, η μείωση του κατά 20% επί των μη μισθωμένων και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, κλπ.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σοβαρά ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί και δεν ρυθμίζονται στον ν. 4286/2014.

Σελίδες

Εγγραφή στο Ερωτήσεις