Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την ένταξη του έργου Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να δημοπρατηθεί και, παράλληλα, να επισπευστεί η ένταξή του στο ΣΕΣ (2014 – 2020), όπως έγινε και για τον άξονα Πάτρα - Πύργος

Στην κατηγορία: 
06-11-2014

Προς τους Υπουργούς:

  1. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  2. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

 

Με προηγούμενη Ερώτησή μου (υπ’ αριθ. πρωτ.: 3481/2014) είχα θέσει το θέμα της ένταξης του έργου Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ώστε να δημοπρατηθεί, όπως αντίστοιχα έγινε και για τον άξονα Πάτρα – Πύργος.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ουσιαστικά αναρμόδιος, παραπέμποντας το έργο Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά στο Υπουργείο Υποδομών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών στο έγγραφό του (υπ’ αριθ. πρωτ.: 1510/29.10.2014) αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στις διαδικασίες προώθησης του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος, βάσει του Ν. 4219/2013, τις ρυθμίσεις του οποίου ψηφίσαμε προ έτους στη Βουλή, αφιερώνοντας, όμως, μόλις μιάμιση γραμμή στο θέμα της Ερώτησής μου, δηλώνοντας ότι: «η ένταξη του έργου Ιωάννινα – Κακαβιά στο ΠΔΕ θα δρομολογηθεί ανάλογα με την δυνατότητα συγχρηματοδότησης του έργου».

Επισημαίνω για μία ακόμη φορά ότι, ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Κακαβιά είναι το μοναδικό τμήμα του βασικού κορμού του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που βρίσκεται ακόμα εκτός χρηματοδότησης, αν και έχει πλήρη ωριμότητα.

Τα έργο αυτό εμπίπτει στην στρατηγική και τους ειδικούς στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 – 2020, καθώς αποτελεί συνέχεια της Ιόνιας οδού η οποία υλοποιείται και με κονδύλια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2007 – 2013), έχει δηλαδή απόλυτη συνέργεια με τις παρεμβάσεις αυτής της περιόδου και παράλληλα αναβαθμίζει το υφιστάμενο βασικό διασυνοριακό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Θεματικό Στόχο 7 του ΣΕΣ.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  1. Πότε αναμένουν τα Υπουργεία να εγκριθούν από την ΕΕ τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020, καθώς ήδη ολοκληρώνεται το πρώτο έτος εφαρμογής τους;
  2. Προτίθενται εν τέλει τα συναρμόδια Υπουργεία να συνεργαστούν για να εντάξουν το έργο Ιωάννινα – Κακαβιά στο ΠΔΕ, ώστε να κινηθεί η διαδικασία δημοπράτησής του;

Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

Αθήνα, 06.11.2014

 

Προβολή Αρχείου :