Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τη περιβαλλοντική αποκατάσταση του παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού

Στην κατηγορία: 
10-12-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Με προηγούμενη Ερώτησή μου που συνοδευόταν από Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (υπ’ αριθ. πρωτ.: 3860/424/2014) είχα θέσει το θέμα της ρύπανσης του παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού, το οποίο μετά από δεκαετίες χρήσης του ως χώρου εγκαταστάσεων αεροπορικών μεταφορών πρόκειται σήμερα να αξιοποιηθεί για οικιστική, τουριστική και πολιτιστική χρήση.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος επισύναψε έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (αριθ. πρωτ.: 175982/10.11.2014) στο οποίο αναφέρεται ότι «… μέχρι τώρα δεν έχει υποβληθεί στην ΕΥΠΕ τεχνική έκθεση για την κατάσταση του εδάφους στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, ούτε σχετικό σχέδιο αποκατάστασης».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών επισύναψε έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ (αριθ. πρωτ.: 18031/31.10.2014) στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «Το ΤΑΙΠΕΔ ανέθεσε σε εξειδικευμένη εταιρεία το 2012, την εκπόνηση Επιθεώρησης Εκτίμησης Περιβαλλοντικής Κατάστασης για το ακίνητο έκτασης 6.200 στρεμμάτων στο Ελληνικό …. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων έδειξαν σημαντική επιβάρυνση του υπεδάφους σε συγκεκριμένες περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς και επιβάρυνση του υπόγειου νερού από ολικούς υδρογονάνθρακες πετρελαιοειδών στον χώρο του διαδρόμου του πρώην αεροδρομίου. Κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή στο πεδίο, μέτρων απορρύπανσης του εδάφους και του υπόγειου νερού. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμήθηκε σε 2-2,7 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο αποκατάστασης του εδάφους θα εκπονηθεί από τον επενδυτή και έχει ληφθεί υπόψη στο συνολικό εκτιμώμενο κόστος επένδυσης».

Η πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ, ανέδειξε το έλλειμμα της νομοθεσίας σχετικά με την ολοκληρωμένη προστασία του εδάφους, καθ’ όσον δεν προβλέπεται σήμερα η εκπόνηση τεχνικής έκθεσης για την κατάσταση εδαφών στα οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδα που θεωρείται ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Έγινε διαγωνισμός για την ανάθεση της εκπόνησης της «Επιθεώρησης Εκτίμησης Περιβαλλοντικής Κατάστασης»; Εάν ναι, παρακαλώ να κατατεθούν στη Βουλή τα σχετικά έγγραφα.

2. Ποια εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση της «Επιθεώρησης» και ποια η αμοιβή της;

3. Δεδομένου ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν διαθέτει κατάλληλη τεχνογνωσία, η «Επιθεώρηση Εκτίμησης Περιβαλλοντικής Κατάστασης» για το ακίνητο του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού που εκπονήθηκε, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, από «εξειδικευμένη εταιρεία», από ποιόν παρελήφθη, ποιος την ενέκρινε και γιατί δεν υπεβλήθη αρμοδίως;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

 

Αθήνα, 10.12.2014

 

Προβολή Αρχείου :