Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου στο Νοσοκομείο Γ. Χατζηκώστα Ιωαννίνων

Στην κατηγορία: 
16-12-2014

Προς τον Υπουργό Υγείας

Το «Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών», προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται υπό ολοκλήρωση, με Φορέα την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.

Με προηγούμενη Ερώτησή μου (υπ’ αριθ. πρωτ.: 4245/2014) προς τους Υπουργούς Υποδομών και Υγείας, είχα θέσει το θέμα της καθυστέρησης λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα καθ ’όσον εκκρεμεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο Υπουργός Υποδομών στην απάντησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι με την υπ’ αριθ. Υ5α/Γ.Π. 133095/11/2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ η υλοποίηση του έργου της προμήθειας ξενοδοχειακού, ιατροτεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Κέντρου.

Σύμφωνα με το, ως άνω, έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, η προμήθεια του εξοπλισμού και των τριών κατηγοριών δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά με δημόσιο διαγωνισμό την 16.10.2012 και έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση στο κτίριο του ξενοδοχειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όμως, όπως ρητά αναφέρεται, «για την κατηγορία Α - Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά… Ο προϋπολογισμός ανάθεσης της δημοπράτησης του ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού δεν είχε συνταχθεί από τη ΔΕΠΑΝΟΜ και επειδή σύμφωνα με στοιχεία κρίθηκε ανεπαρκής …. ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας η αναθεώρησή του».

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απάντηση του Υπουργού Υποδομών, σε συνέχεια της αρνητικής τοποθέτησης εκ μέρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για επαύξηση του προϋπολογισμού ποσού 307.070 ευρώ, προτάθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ, ως εναλλακτική λύση, η ενσωμάτωση του ποσού που προέκυψε από την έκπτωση που επιτεύχθηκε στις άλλες δύο κατηγορίες εξοπλισμού στο προϋπολογισμό δημοπράτησης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ωστόσο καθ’ όσον δεν υπήρξε ανταπόκριση από το Υπουργείο Υγείας και καθώς επαναδημοπρατήθηκε ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός την 2.11.2013 χωρίς και πάλι να κατατεθεί καμία προσφορά «με το ΑΠ 139529/27.11.2013 έγγραφο, η ΔΕΠΑΝΟΜ ζήτησε εκ νέου από τα Υπουργείο Υγείας να επανεξεταστεί το ζήτημα του προϋπολογισμού» χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση!

Πέραν αυτών, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε προ μηνός στα Ιωάννινα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, «τμήμα» του Πολυδύναμου Κέντρου θα ενταχθεί στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Για αυτό το θέμα δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, ενώ από τον αναπληρωτή Υπουργό στις σχετικές συσκέψεις δεν εκλήθησαν οι Βουλευτές του νομού για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι παλαιότερη Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα (υπ’ αρ. πρωτ. 4245/04.11.2014), δεν απαντήθηκε,

Ερωτάται εκ νέου ο κύριος Υπουργός:

  1. Δεδομένου ότι οι δύο τελευταίοι διαγωνισμοί για τον εξοπλισμό του Πολυδύναμου Κέντρου κηρύχθηκαν άγονοι, τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα;
  2. Έχει εξετάσει το Υπουργείο Υγείας τη δυνατότητα ένταξης «τμήματος» του Πολυδύναμου Κέντρου στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπως δήλωσε στα Ιωάννινα ο αναπληρωτής Υπουργός; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτό να γίνει;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

Αθήνα, 16.12.2014

 

Προβολή Αρχείου :