Επιστολή προς τον Υπουργείο Οικονομικών με θέμα τη διόρθωση σφαλμάτων στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

Στην κατηγορία: 
27-08-2014

Προς το

Υπουργείο Οικονομικών

Υπ’ όψιν κυρίων:

  • Γκίκα Χαρδούβελη

Υπουργού

  • Χρήστου Σταϊκούρα

Αν. Υπουργού

  • Γεωργίου Μαυραγάνη

Υφυπουργού

 

Ιωάννινα, 27 Αυγούστου 2014

 

Θέμα: Διόρθωση σφαλμάτων στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

 

Κύριε Υπουργέ,

Εν όψει των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο σας στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, μετά τα σοβαρά λάθη που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του, επισημαίνω για μια ακόμη φορά την ειδική περίπτωση του οικισμού Αμφιθέας του Δήμου Ιωαννιτών. Για το συγκεκριμένο θέμα έχω καταθέσει ήδη πέντε (!) Ερωτήσεις στη Βουλή, αλλά δυστυχώς το Υπουργείο σας δεν έχει απαντήσει σε καμία.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 26.9.1979 (Διάταγμα Ζαγορίου - ΦΕΚ 615/Δ) όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 15.6.1995 (ΦΕΚ 423/Δ), ο οικισμός Αμφιθέας του Δήμου Ιωαννιτών χαρακτηρίσθηκε «παραδοσιακός» και κατατάχθηκε στην ομάδα Β, με Κωδικό ΕΣΥΕ 33111301.

Ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) στη συγκεκριμένη περιοχή ορίσθηκε 0,80 ενώ η αρτιότητα, στην εντός των ορίων του οικισμού περιοχή, είναι 1.000 τ.μ.

Στην περίπτωση της κατοικίας όμως, δεν επιτρέπεται να οικοδομηθούν κτίρια άνω των 400 τ.μ., ανεξάρτητα από την επιφάνεια του οικοπέδου. Δηλαδή σε οικόπεδα 1000 τ.μ ή 1999 τ.μ. μόνο 400 τ.μ κατοικίας μπορούν να οικοδομηθούν, οπότε ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 0,40 ή 0,20.

Στην παρ.5β, του άρθρου 5, της υπ’ αρ. 1067780/82/Γ0013 (ΦΕΚ 549/Β/1994) Απόφασης του Υπ. Οικονομικών αναφέρεται: «Οι Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) που αναγράφονται στους πίνακες τιμών ταυτίζονται με τους συντελεστές δόμησης (ΣΔ)».

Παράλληλα, με την υπ’ αριθ. 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ1200 (ΦΕΚ 2038/Β’/2010) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ο ΣΑΟ υπολογίζεται, για τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων και για τα οικόπεδα άνω των 550 τ.μ., βάσει του τύπου: ΣΑΟ = 400/επιφάνεια οικοπέδου, με την παρατήρηση ότι: «αν ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακός» λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν διαφοροποιήσεις των όρων δόμησης».

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι για κάθε οικόπεδο στην εν λόγω περιοχή διαμορφώνεται και διαφορετικός ΣΔ για κατοικία οπότε και διαφορετικός ΣΑΟ.

Επίσης σε όμορα ακίνητα, για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας λαμβάνεται υπ’ όψιν η ευνοϊκότερη τιμή του ΣΑΟ (ΣΔ), σύμφωνα με τις παρ. 3.5.6.(δ, εα και εβ) του άρθρου 32, του κεφαλαίου Δ΄ Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ Α΄) περί «Φορολογίας ακίνητης περιουσίας».

Στις ενστάσεις που κατέθεσαν πολίτες του ΔΔ Αμφιθέας στην αρμόδια ΔΟΥ Ιωαννίνων, με αίτημα την εφαρμογή των πραγματικών τιμών ΣΑΟ και ΣΔ στον υπολογισμό του φόρου, η ΔΟΥ απάντησε ότι δεν μπορεί να προβεί στην αναγκαία διόρθωση διότι απαιτείται τροποποίηση των προαναφερθεισών ρυθμίσεων και Αποφάσεων.

Κύριε Υπουργέ,

Αντίστοιχα προβλήματα με τον ΕΝΦΙΑ έχουν δημιουργηθεί και σε άλλες περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων όπως, ενδεικτικά, στην Ολυμπιάδα του Δήμου Ιωαννιτών και στη δημοτική κοινότητα Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας. Αναλυτικά στοιχεία έχω υποβάλει στο Υπουργείο σας, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

 

 

Προβολή Αρχείου :