Επιστολή προς τη δημοτική παράταξη "ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ" με αφορμή την ημερίδα που διοργάνωσε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της λίμνης Παμβώτιδας

Στην κατηγορία: 
03-12-2014

Προς τη

Δημοτική Παράταξη «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ»

Ιωάννινα

 

Αθήνα, 03.12.2014

 

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση με θέμα: «Συζητάμε για την Παμβώτιδα – παρελθόν, παρόν και μέλλον».

Όπως γνωρίζετε, επί πεντέμισι χρόνια από τη θέση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αρμοδιότητα τη Χωροταξία και το Περιβάλλον, εργάστηκα συστηματικά για να θεσμοθετηθούν και να ενισχυθούν ουσιαστικά οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, την πενταετία 2004 - 2009:

  • Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμοί λειτουργίας, κλπ) που εγγυήθηκε την ομαλή λειτουργία και χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης.
  • Ενισχύθηκαν με προσωπικό (επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό, συνολικά 300 περίπου άτομα) όλοι οι Φορείς Διαχείρισης, με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.
  • Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση  όλων των Φορέων Διαχείρισης μέχρι το 2015, από κονδύλια του προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ταυτόχρονα θεσμοθετήσαμε νέες προστατευόμενες περιοχές (όπως τα Εθνικά Πάρκα Β. Πίνδου και Τζουμέρκων) ενώ εκπονήθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή Γράμμου – Δούσκου, ώστε ολόκληρη η Πίνδος να αποτελεί μια ενιαία προστατευόμενη περιοχή.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Παμβώτιδα, την ίδια περίοδο, εκπονήθηκε το «Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος», που αποτελεί τομή για τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά ζητήματα του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Παράλληλα, ιδρύσαμε τον Οργανισμό του Ρυθμιστικού Ιωαννίνων (με Προεδρικό Διάταγμα), που θα αναλάμβανε τη Διοίκηση του Ρυθμιστικού.

Δυστυχώς τα τελευταία πέντε χρόνια η στασιμότητα σε ορισμένα θέματα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΚΑ είναι προκλητική.

Από τον Οκτώβριο του 2009, που ανέλαβε η «πράσινη» Κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου, μέχρι σήμερα, όλοι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος με διαβεβαίωναν στη Βουλή ότι «εντός δύο μηνών» θα ολοκληρωθεί το Ρυθμιστικό. Το μόνο που έγινε είναι ότι καταργήθηκε ο Οργανισμός του. Τελικά, το Ρυθμιστικό παραπέμπεται στο νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο Ηπείρου, το οποίο βρίσκεται υπό εκπόνηση και ουδείς γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί!

Εκτός από το Ρυθμιστικό Σχέδιο, στασιμότητα παρατηρείται και σε σειρά άλλων θεμάτων, που συνδέονται ευθέως με τη λίμνη, όπως:

  • Σχέδιο Π.Δ. προστασίας της Παμβώτιδας: Απαντώντας στην τελευταία σχετική Ερώτησή μου στη Βουλή (στις 03.07.2014), ο Υπουργός ΠΕΚΑ δήλωσε ότι το σχέδιο ΠΔ της Παμβώτιδας, ήταν έτοιμο προς διαβίβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δυστυχώς, παρ’ ότι πέρασαν ήδη πέντε μήνες, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει το σχέδιο ΠΔ.
  • Εμπλουτισμός της λίμνης Παμβώτιδας, ύδρευση και άρδευση του λεκανοπεδίου: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Παμβώτιδα σήμερα επιβάλει την άμεση λήψη μέτρων για την αποκατάστασή της και την ανάδειξη του οικοσυστήματός της. Στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων της Ηπείρου και στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου, περιλαμβάνεται η μεταφορά νερού από τον Αώο ποταμό, της τάξεως του 3,5% επί του συνολικού δυναμικού του και μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, για τον εμπλουτισμό και εξυγίανση της Παμβώτιδας, την ύδρευση και άρδευση του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με παράλληλη παραγωγή «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

Το Σχέδιο Διαχείρισης και η ΣΜΠΕ εγκρίθηκαν το 2013 από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και δέκα συναρμόδια Υπουργεία.

Το έργο αποτελεί αξιόπιστη λύση για την αποκατάσταση της λίμνης και την κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου σε νερό, καθώς αυτές τα επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Επισημαίνω για μία ακόμη φορά ότι πέραν των υφιστάμενων πιέσεων που δέχεται η λίμνη, με τη λειτουργία του νέου αρδευτικού στο λεκανοπέδιο θα εκταμιεύονται ετησίως 15 εκατομμύρια κ.μ. νερού και μάλιστα κατά τη θερινή περίοδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικολογική της ισορροπία.

Ο εμπλουτισμός της Παμβώτιδας, σε συνδυασμό με συντονισμένες ενέργειες μείωσης του ρυπογόνου φορτίου (ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Δήμου Ιωαννιτών, έλεγχος εισροών από τα όμβρια, έλεγχος καταπατήσεων παραλίμνιων εκτάσεων, κλπ), είναι βέβαιο ότι θα αναβαθμίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιμναίου οικοσυστήματος.

Αγαπητοί Φίλοι,

Ελπίζω ότι η συζήτηση για τη λίμνη θα ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο τους συμπολίτες μας. Είναι καιρός πλέον να περάσουμε στην υλοποίηση των μέτρων για την περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη της Παμβώτιδας.

Λυπάμαι που Κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις στην Αθήνα, καθώς σήμερα ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2015, δεν μου επιτρέπουν να είμαι μαζί σας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

 

Προβολή Αρχείου :