Με το σχέδιο νόμου για τους ημιυπαίθριους χώρους η Κυβέρνηση επιβαρύνει το περιβάλλον και επιβραβεύει την αυθαιρεσία, ΠΑΡΟΝ 18/04/2010

Ημερομηνία: 
18-04-2010
Κατηγορίες Νέων: 
Ύστερα από παλινωδίες έξι μηνών που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλης σύγχυσης στις πολεοδομικές Υπηρεσίες και στον τεχνικό κόσμο και την πρόκληση σοβαρών επιπτώσεων στην οικοδομική δραστηριότητα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) επαναφέρει επί της ουσίας την ρύθμιση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τους ημιυπαίθριους, (Ν.3775/2009), τροποποιημένη όμως προς το χειρότερο.

Υπενθυμίζω ότι κατά την ψήφιση του Ν. 3775/2009, το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την κατάργηση της ρύθμισης στο σύνολό της. Στη συνέχεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος δηλώθηκε ότι θα την επανεξετάσουν στο πλαίσιο της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. Τελικώς, υπό την πίεση της λήξης της εξάμηνης αναστολής που είχε δώσει στα σχετικά άρθρα του Ν. 3775/2009, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε ένα σχέδιο νόμου αόριστο και “θολό”, που βαφτίζεται και αυτό περιβαλλοντικό ενώ δεν έχει καμία περιβαλλοντική διάσταση.
Αντιθέτως, έχει εισπρακτικό χαρακτήρα. Μάλιστα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, που η Κυβέρνηση έχει ήδη επιβάλει πολύ σκληρά και άδικα οικονομικά μέτρα, επιβαρύνει περαιτέρω τον πολίτη.
Επισημαίνω ότι τα άρθρα 40 και 41 του Νόμου 3775/2009 που αφορούσαν την τακτοποίηση ημιυπαίθριων και κλειστών χώρων, βάσει οικοδομικής άδειας, που άλλαξαν χρήση, ήταν μία πλήρης ρύθμιση, η οποία: αφ’ ενός μεν αντιμετώπιζε κατά πάγιο και αποτελεσματικό τρόπο το κλείσιμο των ημιυπαίθριων χώρων, που αποτελεί πολεοδομικό πρόβλημα με σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, αφ’ ετέρου δε περιελάμβανε πολεοδομικές παρεμβάσεις για την αποτροπή δημιουργίας παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.
Συγκεκριμένα με τη ρύθμιση του ΥΠΕΧΩΔΕ οι ημιυπαίθριοι χώροι μιας οικοδομής περιορίζονταν στο 15% του συντελεστή δόμησης, από 20% που ίσχυε μέχρι τότε, και εκατανέμοντο αναλογικά σε κάθε όροφο. Με το νέο σχέδιο νόμου διατηρείται το 15%, όμως καταργείται η αναλογική κατανομή. Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα μεταφοράς όλου ή μέρους του ημιυπαίθριου χώρου σε άλλον όροφο, διαιωνίζοντας την αυθαιρεσία.
Επίσης, ενώ η ρύθμιση του ΥΠΕΧΩΔΕ αντιμετώπιζε θέματα αλλαγής χρήσης μόνον σε ημιυπαίθριους και κλειστούς χώρους που άλλαξαν χρήση, στη νέα ρύθμιση περιλαμβάνονται όλες οι αυθαιρεσίες: πατάρια, σοφίτες, pilotis, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέχρι και οι αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων! Αναρωτιέται κανείς, η ρύθμιση αυτή θεωρείται περιβαλλοντικό μέτρο;
 
Η Κυβέρνηση, κάτω από τον πολυφορεμένο μανδύα της αόριστης “πράσινης ανάπτυξης” επιχειρεί να νομιμοποιήσει κάθε είδους οικοδομική αυθαιρεσία, αφήνοντας σοβαρά ερωτηματικά για θέματα όπως ο συνυπολογισμός των αυθαίρετων δομημένων χώρων στα τεκμήρια διαβίωσης, που πρόσφατα επέβαλε. Παράλληλα δεν λαμβάνει καμία μέριμνα για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι πολύτεκνοι, για τους οποίους η ρύθμιση του ΥΠΕΧΩΔΕ προέβλεπε εισφορές μειωμένες κατά 50%.
Το πλέον απαράδεκτο όμως είναι ότι το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ προβλέπει, και μάλιστα διαφημίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ρύθμιση διατήρησης αυθαίρετων χώρων μεγαλύτερων των 75 τ.μ! Ιδίως σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως, όπου η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για γήπεδα εμβαδού 4 στρεμμάτων είναι 200 τ.μ, το Υπουργείο ουσιαστικά νομιμοποιεί αυθαίρετους χώρους 80, 90, 100 και πλέον τ.μ, δηλαδή αυθαίρετα κτίρια!
Τη ρύθμιση αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εντάσσει «στη λογική της πράσινης ανάπτυξης και των αρχών της αειφορίας»! Εάν οι λέξεις δεν έχουν χάσει πλέον το νόημά τους, τότε πρόκειται για μνημείο υποκρισίας.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “ΤΟ ΠΑΡΟΝ” στις 18 Απριλίου 2010